Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne 2020: Bezpieczeństwo zapewnione

Forum w KarpaczuBezpieczeństwo w Karpaczu.

8 września rozpoczęło się Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Forum potrwa trzy dni i jest największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wydarzeniem konferencyjnym łączącym politykę i biznes w jednym miejscu.

Ze względu na epidemię COVID-19 Forum Ekonomiczne nie odbywa się w Krynicy- Zdrój lecz w Karpaczu w Hotelu Gołębiewski. Niezmiernie ważnym aspektem wydarzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Przy samym wejściu mierzona jest bezdotykowa temperatura ciała – wystarczy zbliżyć nadgarstek.

Program Forum Ekonomicznego w Karpaczu

I dzień (8 września)
12:00 – Rozpoczęcie Forum – Prezentacja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego
13:30-15:00 – Sesja plenarna
15:15-17:45 – Panele dyskusyjne
18:00-19:15 – Sesja plenarna
19:30-20:45 – Panele dyskusyjne
21:00 – Gala Forum

II dzień (9 września)
09:00 – Sesja plenarna
10:30-15:15 – Panele dyskusyjne
15:30-16:45 – Sesja plenarna
17:00-20:45 – Panele dyskusyjne
21:00 – Gala Forum

III dzień (10 września)
09:30-11:45 – Panele dyskusyjne

Bezpieczeństwo na Forum Ekonomicznym Karpacz

  1. Wejście na teren Centrum Konferencyjnego w Hotelu Gołębiewski możliwe jest przez główne wejście, wyłącznie po uprzednim przejściu przez punkt kontrolny z bezdotykowym pomiarem temperatury ciała. Punkt kontrolny znajduje się przy głównym wejściu do Hotelu.
  2. W przypadku stwierdzenia u gości temperatury powyżej 37,5 stopnia C gość zostanie poproszony o odczekaniu 20 minut w swoim aucie lub na zewnątrz Hotelu w celu wyeliminowania możliwości chwilowego wzrostu temperatury np. na skutek wysiłku, zdenerwowania lub wysokiej temperatury powietrza.
  3. Jeżeli ponowny pomiar potwierdzi wskazaną temperaturę gość niestety nie będzie mógł uczestniczyć w Forum Ekonomicznym. W takim wypadku będzie musiał uzyskać poradę lekarską w celu dalszej diagnostyki.
  4. Dodatkowo bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury będą ustawione na 4 i 6 poziomie, w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5 stopnia C gość zobowiązany jest do udania się do punktu medycznego (poziom 2/3 tj. Recepcja) w celu przeprowadzenia dalszej konsultacji medycznej.
  5. Panele dyskusyjne realizowane są równolegle w 16 salach konferencyjnych na 4 i 6 poziomie Hotelu Gołębiewski.
  6. Podczas paneli dyskusyjnych publiczność zajmuje wyłącznie miejsca siedzące, słuchacze nie mogą przebywać w sali jeśli nie ma wolnych miejsc.
  7. Przed salami znajdować się będą dozowniki z płynem do dezynfekcji.
  8. Obowiązek zakrywania ust i nosa i korzystania z jednorazowych rękawiczek
  9. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem przed wejściem na teren Centrum Konferencyjnego, Uczestnik powinien nie wstępować na teren Centrum Konferencyjnego, tj. powinien pozostać w swoim domu lub hotelu/ośrodku, w którym przybywa, powinien postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego/Ministerstwa Zdrowia i skontaktować się niezwłocznie z lekarzem lub powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o swoich objawach.
  10. W przypadku wystąpienia u Uczestnika niepokojących objawów zdrowotnych m.in. takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem: w trakcie trwania Forum tj. w trakcie, gdy Uczestnik będzie przebywać na terenie Centrum Konferencyjnego powinien niezwłocznie skierować się do punktu/centrum medycznego Forum i poinformować lekarzy o zaobserwowanych objawach, następnie postępować zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.