Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne 2020: Podsumowanie

Swietłana CiechanowskaFot. Archiwum Forum Ekonomiczne

10 września po trzech dniach obrad zakończyło się Forum Ekonomiczne. Forum to wydarzenie organizowane każdego roku w Krynicy, podczas którego osobowości ze świata biznesu, nauki, polityki oraz mediów mają okazję wymienić się swoimi poglądami i spostrzeżeniami związanymi z tematami ważnymi dla społeczeństwa w danym okresie. Ze względu na pandemię COVID-19 Forum odbyło się w Karpaczu w Hotelu Gołębiewski.

Największe wydarzenie ekonomiczne w Europie 2020

Wydarzenie to uważane jest za jedno z najważniejszych spotkań w Europie Środkowo-Wschodniej. Uczestniczą w nim międzynarodowi przedstawiciele, co sprzyja późniejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi krajami, biorącymi udział w tym trzydniowym wydarzeniu. Podczas tegorocznej edycji w Karpaczu spotkało się 1,5 tysiąca osób z Europy, Azji i Stanów Zjednoczonych. Zebrani podjęli rozważania na tematy niezwykle ważne, związane z demografią, ochroną środowiska i koniunkturą gospodarczą. Nie zabrakło oczywiście również rozmów na temat panującej pandemii COVID-19 i jej wpływu na stan gospodarki oraz społeczeństwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym elementem Forum Ekonomicznego było formułowanie rekomendacji, idei i tez, które w późniejszym czasie stanowić będą podstawę do podejmowania istotnych decyzji w danych regionach.

Po raz pierwszy w długiej historii tego wydarzenia polskie Davos zorganizowano nie na terenie Krynicy-Zdrój, ponieważ w miejscowości tej odnotowano znaczny wzrost liczby zachorowań z powodu koronawirusa i było objęte czerwoną strefą.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu wręczono Nagrodę Specjalną wyjątkowej gościni, jaką bez wątpienia była Swietłana Cichanouska. Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych, wręczył nagrodę liderce białoruskiej opozycji w hołdzie za działalność na rzecz demokratyzacji życia na Białorusi. Co więcej, polski rząd podjął decyzję o uruchomieniu specjalnego programu wsparcia dla białoruskich przedsiębiorców. Minister Rozwoju, Jadwiga Emilewicz, zapowiedziała, iż każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie tamtejszego kraju, będzie mógł znaleźć azyl dla swojej firmy w Polsce. W efekcie przedsiębiorcy otrzymają możliwość skorzystania z wielu dedykowanych dla nich ulg oraz z pomocy i wsparcia w procesie przeniesienia firmy do Polski.

forum ekonomiczne małopolska

Małopolska – Partner Forum Ekonomicznego

Podobnie jak każdego roku, podczas Forum Ekonomicznego ponownie wybrano Firmę Roku. Podczas tej edycji tytuł ten otrzymało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Na werdykt ten wpłynęło przede wszystkim korzystne dla Polski zakończenie sporu o ceny gazu z Gazpromem, który trwał pięć lat. Dla przypomnienia, w marcu Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał opinię, z której jasno wynikało, iż cena gazu, jaka widniała w kontrakcie jamalskim, była nierynkowa i zawyżona. Na skutek tego wyroku, rosyjski koncern został zobowiązany do zwrotu 1,5 mld dolarów na rzecz polskiej spółki. Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Jerzy Kwieciński, orzekł, iż sukcesem przedsiębiorstwa jest nie tylko wygranie procesu, ale także sprawne rozliczenie zasądzonych należności.

Podczas Forum Ekonomicznego ogłoszono także do kogo trafi nagroda Człowieka Roku. Otrzymał ją prezes PKN Orlen – Daniel Obajtek, który odbierając wyróżnienie przypomniał wyjątkowo ważne słowa, iż biznes ma na celu nie tylko wzbogacanie się, ale także rozwijanie. Nagroda trafiła w jego ręce głównie z uwagi na wysoce dynamiczny rozwój polskiej spółki w ostatnim okresie, wdrażanie innowacyjnych technologii i wkraczanie na zagraniczne rynki.

Kolejna ważna nagroda, którą przyznaje się podczas Forum Ekonomicznego, powędrowała do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Związek otrzymał nagrodę dla Organizacji Pozarządowej Roku za umiejętność łączenia tradycji i ważnych wartości z wyzwaniami, jakie stawia przed wszystkimi współczesny świat przez 30 lat wolnej Polski.

– Przeniesienie Forum Ekonomicznego do Karpacza z Krynicy ze względów bezpieczeństwa uważam za słuszną decyzję. Prezes Jerzy Bochyński oraz Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski zagwarantowali bezpieczeństwo tego niezwykle ważnego wydarzenia dla ludzi biznesu i polityki w Polsce. – mówi Remigiusz Zagórski, redaktor naczelny serwisu informacyjnego 60+ Polityka Senioralna.