Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne: Interesujące panele pierwszego dnia

Hotel Golebiewski miejsce Forum EkonomicznegoHotel Gołebiewski miejsce Forum Ekonomicznego

7 września w południe rozpoczyna się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jubileuszowe wydarzenie rozpocznie się prezentacją Raportu SGH. Sporządzony przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Umożliwia liderom lepsze i efektywniejsze nawigowanie w czasach większej niepewności wywołanej COVID19 i jego konsekwencjami. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu. Składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi ochrony zdrowia, zielonej energetyki, rynku pracy oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród ciekawych wydarzeń będą panele o zróżnicowanej tematyce.

Liderzy. Zarządzanie. Eksport. Trendy na 2022

Pandemia COVID-19 zdecydowanie zrewidowała plany eksportowe większości firm. Niemniej jednak, co jest pocieszające, polskie firmy wcale nie odczuły tak silnych perturbacji związanych z utrudnieniem polskich produktów i usług. Badania pokazują nawet, że nie które branże, takie jak chociażby IT i innowacje zyskały na obecnej sytuacji. Jakie są trendy eksportowe na 2022 r.? Jakie branże skorzystają na fali masowego przenoszenia się firm do internetu i czy to właśnie może być strategia dla polskich firm?

Zwiększanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw poprzez innowacje

Polska jest nie tylko w Europie, ale również w skali świata jest rozpoznawalna ze względu na wysokiej jakości specjalistów oraz relatywnie niskie koszty pracy czy życia. Postępująca cyfryzacja zwiększa jednak pole konkurencji. Krajowi przedsiębiorcy coraz częściej przy sprzedaży zwłaszcza usług zmagają się z globalną konkurencją, która będzie szczególnie nasilona w post-covidowej rzeczywistości. W jaki sposób budować mechanizmy wsparcia i zachęt dla przedsiębiorców aby wdrażali innowacyjne rozwiązania i zwiększyli zakres konkurowania w obszarze wiedzy i kompetencji, tym samym przyczyniając się do zwiększenia szans na wyrwanie się Polski z pułapki kraju o średnim dochodzi i małego innowatora?

Hotel Golebiewski miejsce Forum Ekonomicznego

Hotel Gołebiewski miejsce Forum Ekonomicznego

Prowadzenie aptek ogólnodostępnych w Polsce na tle krajów UE – wyzwania, perspektywy zmian

Od 2015 roku trwa przebudowa polskiego rynku aptecznego. Z wprowadzanymi zmianami prawnymi łączy się problematyka interpretacji nowych przepisów. Zmiany dotykają nie tylko przedsiębiorców wchodzących na rynek, ale także prowadzących apteki od lat. Biuro Rzecznika MŚP przeprowadziło analizę powyższej problematyki w okresie od 2017 do 2021 roku. Przegląd głównych obszarów tematycznych sporządzono w oparciu o interwencje Rzecznika MŚP w sprawach zgłaszanych do jego biura w latach 2019-2021 oraz o dane z 16 Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. Przedstawiono także kształtujące się linie orzecznicze. W trakcie panelu nastąpi prezentacja ww. raportu Rzecznika MŚP, a następnie dyskusja.

Europejski program certyfikacji cyberbezpieczeństwa – czy jesteśmy już gotowi na masową certyfikację produktów i usług?

26 maja br. ENISA formalnie przekazała Komisji Europejskiej pierwszy unijny program certyfikacji cyberbezpieczeństwa – European Union Common Criteria scheme V1.1.1. Program EUCC został oparty o międzynarodowe standardy Common Criteria, Common Methodology for Information Technology Security Evaluation (CC) oraz normy ISO/IEC 15408 i ISO/IEC 18045. Program EUCC w przyszłości zastąpi obecnie obowiązujące programy SOGIS MRA (Umowa o wzajemnym uznawaniu bezpieczeństwa systemów informatycznych grupy wyższego szczebla). Program EUCC został przygotowany przez ENISA przy wsparciu grupy ekspertów ds. certyfikacji cyberbezpieczeństwa i przedstawicieli państw członkowskich UE wchodzących w skład Europejskiej Grupy ds. Certyfikacji Cyberbezpieczeństwa (ECCG).

Jak inflacja wpłynie na gospodarkę po pandemii?

Długotrwały wzrost poziomu cen w Polsce mimo pandemii postępuje. Polska w tym zakresie jest wyjątkiem w porównaniu do większości gospodarek zachodnich, zwłaszcza amerykańskiej, w której inflacja pozostawała przed pandemią na szczególnie niskim poziomie. O obawie przed inflacją pośrednio świadczyć może rekordowe zainteresowanie obligacjami Skarbu Państwa ze strony inwestorów detalicznych. W jaki sposób możemy zabezpieczyć majątek przedsiębiorstw i prywatny przed inflacją oraz czy rzeczywiście musimy się jej obawiać jako zjawiska trwałego?