Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne Karpacz: Tematyka drugiego dnia Forum

Drugi Dzień ForumDrugi Dzień Forum

Środa 8 września to drugi dzień XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Jednym z wielu wydarzeń jest Forum Ochrony Zdrowia. Wśród zaproszonych ekspertów znajdziemy Jarosława Fedorowskiego z Polskiej Federacji Szpitali, Bogna Cichowska – Duma z Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Bartłomiej Chmielowiec – Rzecznik Praw Pacjenta, Filip Nowak z Narodowego Funduszu Zdrowia, Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia, Krzysztof Szponder z Dr. Max, Ewa Krajewska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Wykorzystać szansę – pandemia COVID-19 początkiem wprowadzania usług do polskich aptek

W aptekach trwają szczepienia przeciw COVID-19. Aby to umożliwić, wykonano bardzo dużo pracy: wprowadzono szereg zmian prawnych, farmaceuci przeszli odpowiednie przeszkolenia a właściciele aptek poczynili inwestycje finansowe i organizacyjne. Nie można tego wysiłku zmarnować, należy wykorzystać go do zmiany modelu funkcjonowania polskiej apteki, poprzez wdrożenie szerokiego katalogu usług. Ich wprowadzenie przyniosłoby znaczne korzyści pacjentom i odciążyło system opieki zdrowotnej w Polsce.

Cukrzyca epidemią XXI w. – jak z nią walczyć po COVID-19?

Rola nowoczesnych metod leczenia, monitorowania glikemii oraz telemedycyny w indywidualizacji opieki nad pacjentem z cukrzycą. Jakie są koszty rzeczywiste leczenia cukrzycy w Polsce i czy da się to zmienić? Jakie rekomendacje zawiera raport „System ciągłego monitorowania glikemii metodą skanowania 2021. Dostępność w Polsce – stan obecny i kierunki zmian” i co mogą one zmienić w systemie leczenia diabetologicznego w Polsce? Jakie wnioski płyną z raportu „Ocena dostępu do nowoczesnej farmakoterapii (Inhibitory SGLT-2 i analogi GLP-1) w cukrzycy typu 2 w świetle rekomendacji klinicznych – analiza blisko 2 lata po refundacji. Rekomendacje zmian.”? Nowe źródła finansowania jako sposób na poprawę opieki diabetologicznej w Polsce.

Okrągły stół dla chorób rzadkich

Niezaspokojone potrzeby i oczekiwania polskich pacjentów. Perspektywa systemowa – opracowanie i wdrażanie Planu dla Chorób Rzadkich Fundusz Medyczny jako osobna ścieżka dostępu. Nowelizacja ustawy refundacyjnej: szanse i zagrożenia. Kierunki rozwoju technologii stosowanych w terapii chorób rzadkich i związane z tym wyzwania dla systemu.

Drugi Dzień Forum

Drugi Dzień Forum

Senioralni – niewidzialni – obecni? Starzejące się społeczeństwo – prognozy, wyzwania, możliwości

Osoby w wieku 60+ będą stanowiły w 2050 r. 40% ogółu ludności w Polsce. Co trzeci klient będzie seniorem, większość firm zatrudniać będzie osoby 60+, wzrośnie liczba osób starszych wymagających wsparcia. Pandemia pokazała problemy niewidzialnych seniorów – samotność, wykluczenie cyfrowe, ograniczenia mobilności, ubóstwo. Caritas Polska przestawi raport o wyzwaniach starzejącego się społeczeństwa. Jak firmy przygotowują się na przewagę klientów w wieku 60+? Jakie usługi należy rozwijać, aby wspierać seniorów w samodzielnym życiu? Problemy te w przyszłości dotyczyć będą nas wszystkich.