Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne w Karpaczu: Wysoki poziom dyskusji ostatniego dnia Forum

3 Dzień Forum EkonomicznegoTrzeci Dzień Forum: Wciąż wysoki poziom dyskusji.

Pomimo wysiłków podejmowanych w celu przeprowadzenia kolejnych reform systemu opieki zdrowotnej, polska służba zdrowia jest nadal negatywnie postrzegana przez pacjentów. Dostępność (czas oczekiwania na leczenie), wyniki leczenia, zakres usług, profilaktyka, dostępność leków, a także prawa i informacje dla pacjentów to najważniejsze dla nich obszary opieki zdrowotnej. Gdzie jest obecnie pacjent w systemie ochrony zdrowia, a gdzie powinien być? O tym dyskutowali eksperci Forum Ochrony Zdrowia podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Rola kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia

Podczas dyskusji panelowej omówione zostaną problemy kadrowe różnych grup zawodów medycznych, ich wpływ na funkcjonowanie całego systemu ochrony zdrowia i kondycję zdrowia publicznego. Zaprezentowane zostaną propozycje rozwiązań krótko- i długoterminowych w sferze kształcenia i rozwoju zawodowego kadr, organizacji i finansowania systemu ochrony zdrowia. Polskie doświadczenia i propozycje przedstawione zostaną w kontekście międzynarodowym i z uwzględnieniem wyzwań współczesności.

Ile kosztuje nasze bezpieczeństwo zdrowotne?

Zapewnienie bezpieczeństwa lekowego oraz wyrobowego wiąże się z koniecznością zapewnienia dywersyfikacji dostaw oraz wprowadzenia rozwiązań, które pozwolą na produkcję substancji czynnych w różnych miejscach na świecie, w tym również w Europie. Kolejny raz wraca zatem pytanie o RTR.

Wpływ fake newsów na zachowania społeczne

Globalna fala choroby wywoływanej przez COVID-19 spowodowała, że coraz bardziej toniemy w gigantycznym zalewie informacji, również tych fałszywych. To zjawisko zupełnie nowe w przestrzeni medialnej, określane jest przez WHO mianem infodemii. Na naszych oczach rodzi się też nowa dziedzina nauki, dotycząca tego zjawiska. To nauka o sposobach zarządzania falami informacji. Światowa Organizacja Zdrowia nazywa tę dziedzinę infodemiologią. Warto się nią zainteresować, bo dzisiaj wszyscy chcemy wiedzieć coraz więcej. Ale, to właśnie ta nieodparta chęć, wręcz pogoń, powoduje, że przestajemy odróżniać informację złą od dobrej, prawdziwą od fałszywej, zdrową od chorej.

Popandemicze kierunki zmian w systemach społeczno-gospodarczych

W globalnej debacie na temat obecnej pandemicznej rzeczywistości społeczno-gospodarczej nie brakuje argumentów, że kryzysowe dysfunkcje to m.in. następstwo wadliwości rozwiązań w systemach społeczno-gospodarczych głównych gospodarek świata. Pandemia staje się swego rodzaju cezurą ustrojowo-systemowych przemian. Stąd fundamentalne pytanie na temat (po)pandemicznych kierunków zmian, umożliwiających przywracanie ładu w wymiarze krajowym i globalnym. Jaka jest czy może być w tym kontekście użyteczność konstytucyjno-traktatowego modelu społecznej gospodarki rynkowej?