Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Polityka senioralna: Założenia polityki senioralnej

polityka senioralna dla seniorowPolityka senioralna: Co to właściwie jest?

Polityka senioralna jest organizowana przez organy administracji publicznej i inne instytucje lub organizacje, które to realizują wszelkie inicjatywy, projekty i zadania, kształtujące optymalnie pozytywne warunki do godnego, a przede wszystkim zdrowego wchodzenia w wiek dojrzały i podeszły.

– Jednym z celów polityki senioralnej jest wspieranie działań, które zapewniają osobom starszym aktywne uczestnictwo we wszelkich inicjatywach społecznych a przede wszystkim pomagają im w prowadzeniu aktywnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet w przypadku pewnych ograniczeń zdrowotnych. – mówi Remigiusz Zagórski, członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.

Koncepcja aktywności mimo ograniczeń wiekowych

Założenia polityki senioralnej biorą pod uwagę stworzenie takich warunków, żeby w pełni zagospodarować potencjał, który tkwi w jednostkach lub grupach ludności, która przekroczyła pewien próg wiekowy. W tym wypadku niezmiernie ważna jest walka z wszelkimi stereotypami, które umiejscawiają ludzi starszych na marginesie wszelkiej aktywności. Celem takiej polityki jest również stworzenie takich warunków, by osoba starsza nie poddawała się utartym schematom i sama decydowała się na aktywność. Dlatego też pomysły i inicjatywy powinny być na tyle atrakcyjne, żeby seniorzy wykazali zainteresowanie aktywnym trybem życia.

Główne wyzwania dla realizatorów polityki senioralnej:

  • Przygotowanie aparatu państwowego do faktu, że osób starszych będzie przybywać i wskazywanie na społeczne i ekonomiczne skutki tego zjawiska.
  • Wydłużenie zawodowej aktywności osób starszych oraz włączenie ich o obszary aktywności obywatelskiej i społecznej.
  • Przygotowanie, które umożliwiają osobom w wieku 50+ godzenie działalności zawodowej z życiem rodzinnym.

Poprawianie stanu zdrowia i propagowanie aktywniejszego stylu życia pod względem ruchowym

Faktem jest, że osoby po pięćdziesiątym roku życia doświadczają sporej ilości chorób. Statystycznie więcej chorują kobiety, ale to mężczyźni mają krótszą przewidywalną długość życia. Na dodatek mało która osoba w tym wieku prowadzi aktywny tryb życia, polegający na uprawianiu jakiegokolwiek sportu, nawet w formie rekreacyjnej. Dlatego program polityki senioralnej kładzie specjalny nacisk na właściwą opiekę medyczną nad osobami w dojrzałym wieku, z jednoczesnym propagowaniem ruchu jako lekarstwa na wiele dolegliwości. W tej kwestii, sporym problemem jest niedostateczna kadra medyczna o specjalizacji geriatrycznej. Dlatego też priorytetem jest zwiększenie kompetencji lekarzy innych specjalności, takich jak internistów czy lekarzy rodzinnych. Skutkiem takiego podejścia do problemu, jest tworzenie nowych kierunków nauczania podyplomowego, gdzie lekarz zwiększa swoją wiedzę o tematy z dziedziny geriatrii.

– W działaniu polityki senioralnej istotne jest również poprawienie infrastruktury ochrony zdrowia. Największą uwagę skupia się na możliwościach podstawowej opieki zdrowotnej a także na poprawie możliwości szybkiego dotarcia do specjalistów różnych specjalizacji. Ważna jest również poprawa stanu jednostek, które świadczą pomoc długoterminową osobom nie w pełni sprawnym. – dodaje Remigiusz Zagórski.

Aktywność towarzyska i kulturalna

– Jednym z ważniejszych celów polityki senioralnej, jest stwarzanie takich warunków, by seniorzy chętnie wychodzili ze swoich czterech ścian. Skutkiem tego jest powstawanie klubów, grup czy organizacji, gdzie seniorzy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w gronie osób w podobnej sytuacji.- dodaje Remigiusz Zagórski.

Wszelkie spotkania, wyjazdy a nawet wspólne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych regionu, wpływa pozytywnie na życie osób w podeszłym wieku. Zapobiega depresjom, wyobcowaniu a przede wszystkim poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*