Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Profilaktyka urazów i upadków u osób w wieku 60+

upadajacy seniorSeniorzy po upadku leczą się dłużej niż osoby młodsze.

Polityka senioralna: Profilaktyka upadków

Upadki i ich konsekwencje w obliczu starzejącej się populacji to olbrzymi problem natury społecznej i ekonomicznej. Efektem gwałtownie rosnącej liczby osób starszych będzie przede wszystkim wysoka konsumpcja usług medycznych, zwłaszcza w zakresie lecznictwa zamkniętego. Koszt świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem, rehabilitacją jak i opieką nad osobami niesamodzielnymi będzie rósł w olbrzymim tempie, proporcjonalnie do zwiększającej się liczby osób w wieku senioralnym.

Upadki przyczyną śmierci seniorów

Upadki są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji seniorów i trwałej utraty sprawności przez osoby starsze. Po 60 tym roku życia wydolność organizmu zaczyna się stopniowo pogarszać. Czynnikiem w największym stopniu determinującym kontynuację dotychczasowej działalności jest styl życia, choć istotne jest także środowisko fizyczne, w którym żyjemy czy uwarunkowania genetyczne. Znajomość, a następnie stosowanie w życiu aktywności i ułatwień w otoczeniu pozwala na zredukowanie ryzyka upadku seniora.

W Polsce następstwa upadków to najczęstsza przyczyna hospitalizacji seniorów, a w grupie powyżej 65 roku życia–najczęstsza przyczyna śmierci. Jak wskazuje Narodowy Instytut Geriatrii, 10 % seniorów umiera w dwa miesiące po upadku, którego skutkiem było złamanie kości udowej, od 14 do 36 % – w trakcie roku po takim wypadku.

Celem realizowanego w ramach Narodowego Programu Zdrowia programu edukacyjnego skierowanego do osób powyżej 60roku życia jest promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz profilaktyki urazów wśród seniorów. Materiały edukacyjne zawierają wiele praktycznych informacji również dla opiekunów osób starszych. Często to właśnie od najbliższego otoczenia zależy zorganizowanie bezpiecznego mieszkania, udzielenie właściwej pomocy przy upadku, wsparcie przy zmianie trybu życia na taki, który pozwala długo cieszyć się zdrowiem i dobrą kondycją. Zagadnienia związane z tą tematyką będą przedmiotem dyskusji i wykładów podczas organizowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny konferencji szkoleniowej.

Konferencja odbędzie się 23 października (środa) w hotelu Novotel w Centrum Warszawy, przy ul. Marszałkowskiej 94, w godzinach 9:00 -15:00.

Podczas wydarzenia organizator zapewni przerwy kawowe oraz lunch w restauracji hotelowej.Celem konferencji jest edukacja osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu seniorów, dotycząca profilaktyki upadków. Jak pokazują przykłady z innych krajów, specjalne procedury wdrażane w ośrodkach zdrowia, rzetelne programy edukacyjne czy zagwarantowanie lepszego dostępu seniorom do usług zdrowotnych i opiekuńczych sprzyjają zmniejszeniu liczby upadków bądź minimalizacji ich negatywnych konsekwencji.

Starzejące się społeczeństwo, niedostateczna liczba oddziałów geriatrycznych, nieskuteczny system opieki zdrowotnej i malejąca liczba poradni generują zapotrzebowanie na rozwiązania z zakresu polityki senioralnej, której docelowym modelem powinien być system łączący opiekę podstawową (geriatra albo lekarz rodzinny) z opieką szpitalną (gdzie jest oddział geriatryczny lub internistyczno-geriatryczny, rehabilitacja) oraz opieką środowiskową.

profilaktyka upadkow

Dyskusje na temat wdrożenia profilaktyki. TAK!

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*