Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne: Start w południe od Raportu SGH

Gołębiewski w KarpaczuHotel Gołębiewski podczas Forum Ekonomicznego.

7 września w południe rozpoczyna się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jubileuszowe wydarzenie rozpocznie się prezentacją Raportu SGH. Sporządzony przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Umożliwia liderom lepsze i efektywniejsze nawigowanie w czasach większej niepewności wywołanej COVID19 i jego konsekwencjami. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu. Składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi ochrony zdrowia, zielonej energetyki, rynku pracy oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród ciekawych wydarzeń będą panele o zróżnicowanej tematyce.

Gołębiewski w Karpaczu

Hotel Gołębiewski podczas Forum Ekonomicznego.

Forum Ekonomiczne – Hotel Gołębiewski Karpacz

Hotel Gołębiewski w Karpaczu będzie po raz drugi miejscem, w którym odbędzie się Forum Ekonomiczne. Ubiegłoroczni uczestnicy, którzy mieli możliwość uczestnictwa również w poprzednich wydarzeniach w Krynicy wypowiadali się z dużym uznaniem na temat nowego miejsca Forum. W porównaniu do poprzednich edycji został znacznie zwiększony komfort Gości. Całe wydarzenie odbywa się w jednym miejscu bez potrzeby wychodzenia z obiektu. To właśnie wysokie standardy i bezpieczeństwo zadecydowały o wyborze tego miejsca.

– Kontynuacja Forum Ekonomicznego w Karpaczu to słuszna decyzja prezesa Jerzego Bochyńskiego i Przewodniczącego Rady Programowej Zygmunta Berdychowskiego. Poprzednie edycje Forum są gwarantem światowego poziomu tego niezwykle istotnego wydarzenia dla liderów biznesu i polityki w Polsce. Karpacz jest logistycznie przygotowany do organizacji tak dużego wydarzenia, co widać było w roku poprzednim. To niewątpliwie szansa dla lokalnego biznesu, nie tylko opartego na turystyce. – mówi Remigiusz Zagórski, redaktor naczelny portalu informacyjnego Polityka Senioralna.

Forum Ekonomiczne: Korzyści dla lokalnej gospodarki i społeczności Karpacza

Karpacz jest znanym w Polsce ośrodkiem turystycznym położonym w Karkonoszach u stóp Śnieżki. Forum Ekonomiczne w tym miejscu pokazuje, że można wykorzystać potencjał Karpacza również w aspekcie organizowania bardzo dużych konferencji, podobnie jak w szwajcarskim Davos – miejsca Światowego Forum Ekonomicznego. Dzięki temu wydarzeniu Davos stało się rozpoznawalne również zagranicą. Podobne korzyści może odnieść polski Karpacz i lokalna społeczność znana z gościnności. Swoją szansę wykorzystała Krynica w poprzednich latach, wielu gości wracało do niej w trakcie roku z rodzinami. W Karpaczu sytuacja może się powtórzyć, bo atrakcji dla dzieci i dorosłych jest wiele.