Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Forum Ekonomiczne Karpacz 2021

Forum Ekonomiczne: Start w południe od Raportu SGH

Gołębiewski w KarpaczuHotel Gołębiewski podczas Forum Ekonomicznego.

7 września w południe rozpoczyna się XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jubileuszowe wydarzenie rozpocznie się prezentacją Raportu SGH. Sporządzony przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Umożliwia liderom lepsze i efektywniejsze nawigowanie w czasach większej niepewności wywołanej COVID19 i jego konsekwencjami. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu. Składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi ochrony zdrowia, zielonej energetyki, rynku pracy oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Wśród ciekawych wydarzeń będą panele o zróżnicowanej tematyce.